Novena Santo Yohanes Bosco

NOVENA KEPADA SANTO YOHANES BOSCO
22-30 JANUARI

P : (+)Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.
P + U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

HARI PERTAMA (22 JANUARI)

TEMA: MENGASIHI YESUS DALAM SAKRAMEN MAHAKUDUS

Ya Santo Yohanes Bosco, Engkau sendiri memiliki cinta kasih yang agung kepada Tuhan Yesus di dalam Sakramen Mahakudus, dan tanpa kenal lelah telah menyebarluaskan penyembahan kepada Tuhan Yesus yang kami imani bahwa sungguh-sungguh hadir secara nyata di tengah-tengah kami. Melalui semua perkataan dan teladan hidupmu, doronglah kami untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti perayaan Ekaristi, Menerima Sakramen Mahakudus dengan penuh cinta dan sembah bakti, dan sering mengunjungi Tuhan Yesus di dalam Sakramen Mahakudus.

Doakan kami ya Santo Yohanes Bosco, agar kami sebagai anak-anak rohanimu, dapat mengikuti teladan hidupmu dan bertumbuh di dalam cinta kasih kepada Tuhan Yesus dalam Sakramen Mahakudus. Semoga dengan disegarkan oleh sakramen Tubuh dan Darah-Nya, kami juga dapat hidup bersama dalam persekutuan suci dengan semua orang yang kami temui di bumi ini, hingga kami datang ke dalam perjamuan abadi bersama-Mu di surga. Amin

Semoga dengan perantaraanmu ya Santo Yohanes Bosco, Allah dapat menganugerahi kami dan rekan-rekan kaum awam yang sedang berkarya bersama kami, rahmat-rahmat yang kami butuhkan [jeda], agar kami juga dapat tetap menginspirasi kaum muda dengan cinta yang mendalam kepada Yesus dalam Sakramen Mahakudus.

Bapa Kami
Salam Maria
Kemuliaan

Lagu untuk menghormati Santo Yohanes Bosco

Seruan Penutup

P: Santo Yohanes Bosco dan Bunda Maria Penolong Umat Kristiani,
U: Doakanlah kami

P: Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani dan memberkati kita dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus turun dan tinggal bersama kita semua
U: Amen.

P: Marilah memuji Tuhan.
U: Sukur kepada Allah

HARI KEDUA: 23 JANUARI

TEMA: DEVOSI KEPADA BUNDA MARIA PENOLONG UMAT KRISTIANI

Ya Santo Yohanes Bosco, Engkau memiliki cinta kasih yang murni kepada Santa Perawan Maria yang Tersuci, dan menyapanya sebagai Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda dan Penolong Umat Kristiani. Cinta dan devosimu kepadanya sebagai Bunda dan Penolong menjadikanmu sebagai sosok devosioner sejati kepada Bunda Maria.

Doakan kami ya Santo Yohanes Bosco, agar kami sebagai anak-anak rohanimu, dapat menjadikan teladan hidupmu sebagai sumber inspirasi bagi kami. Semoga cinta kasih kami kepadanya bertumbuh dan berkembang, selalu mengandalkan pertolongannya, dan mendapatkan perlindungannya yang kuat sepanjang hidup di dunia ini hingga saat kematian menjemput kami. Amin.

Semoga dengan perantaraanmu ya Santo Yohanes Bosco, Allah dapat menganugerahi kami dan rekan-rekan kaum awam yang sedang berkarya bersama kami, rahmat-rahmat yang kami butuhkan [jeda], agar kami dapat mengilhami kaum muda untuk mencintai Gereja dan Bapa Suci.

Bapa Kami
Salam Maria
Kemuliaan

Lagu untuk menghormati Santo Yohanes Bosco

Seruan Penutup

P. Santo Yohanes Bosco dan Bunda Maria Penolong Umat Kristiani,
U: Doakanlah kami

P. Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani dan memberkati kita dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus turun dan tinggal bersama kita semua
U. Amen.

P. Marilah memuji Tuhan.
U. Sukur kepada Allah

HARI KETIGA (24 JANUARI)

TEMA: KESETIAAN KEPADA GEREJA DAN BAPA SUCI

Ya Santo Yohanes Bosco, Engkau telah memberikan kepada keluarga rohanimu sebuah teladan cinta kasih sejati kepada Gereja dan Bapa Suci. Dengan penuh keberanian dan keyakinan, Engkau menunjukkannya melalui setiap perkataan dan juga karya tulismu yang penuh semangat untuk membela dan mempertahankan Gereja dan Bapa Suci.

Doakan kami ya Santo Yohanes Bosco, agar kami anak-anak rohanimu, dapat mengikuti teladan hidupmu. Semoga kami juga berusaha untuk semakin setia kepada Bunda Gereja yang kudus, dan dapat menjadi saksi cinta kasih yang tulus dan setia kepada Bapa Suci selaku wakil Kristus di dunia ini.

Semoga dengan perantaraanmu ya Santo Yohanes Bosco, Allah dapat menganugerahi kami dan rekan-rekan kaum awam yang sedang berkarya bersama kami, rahmat-rahmat yang kami butuhkan [jeda], agar kami dapat mengilhami kaum muda untuk mencintai Gereja dan Bapa Suci.

Bapa Kami
Salam Maria
Kemuliaan

Lagu untuk menghormati Santo Yohanes Bosco

Seruan Penutup

P. Santo Yohanes Bosco dan Bunda Maria Penolong Umat Kristiani,
U: Doakanlah kami

P. Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani dan memberkati kita dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus turun dan tinggal bersama kita semua
U. Amen.

P. Marilah memuji Tuhan.
U. Sukur kepada Allah

HARI KEEMPAT (25 JANUARI)

TEMA: KASIH KEPADA KAUM MUDA DAN KELUARGA MEREKA

Ya Santo Yohanes Bosco, kami bangga dan menghormati engkau sebagai Bapa, Guru dan sahabat kaum muda sebab cintamu tiada batasnya bagi mereka, engkau juga tidak kenal lelah mengorbankan diri demi menyelamatkan kaum muda dan kaum miskin pada umumnya.

Doakanlah kami ya Santo Yohanes Bosco, agar teladan hidupmu tetap menginspirasikan kami anak-anak rohanimu. Semoga kami tetap mengasihi kaum muda, terutama mereka yang miskin, dan mendukung keluarga yang telah membesarkan mereka supaya bertumbuh dan mencapai kepenuhan di dalam Kristus. Semoga kami dapat memberikan diri sepenuhnya dan selalu murah hati dalam melayani mereka, dan tetap dibimbing oleh cinta kasih pastoral Yesus sang Gembala Baik. Bantulah kami untuk rela menyambut setiap orang muda serupa dengan menyambut kehadiran Yesus sendiri di tengah-tengah kami.

Semoga dengan perantaraanmu ya Santo Yohanes Bosco, Allah dapat menganugerahi kami dan rekan-rekan kaum awam yang sedang berkarya bersama kami, rahmat-rahmat yang kami butuhkan [jeda], agar kami dapat membantu, mendampingi, dan membimbing kaum muda supaya mewujudkan kehendak Tuhan di dunia saat ini secara nyata.

Bapa Kami
Salam Maria
Kemuliaan

Lagu untuk menghormati Santo Yohanes Bosco

Seruan Penutup

P. Santo Yohanes Bosco dan Bunda Maria Penolong Umat Kristiani,
U: Doakanlah kami

P. Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani dan memberkati kita dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus turun dan tinggal bersama kita semua
U. Amen.

P. Marilah memuji Tuhan.
U. Sukur kepada Allah

HARI KELIMA (26 JANUARI)

TEMA: BERTEKUN DALAM PANGILAN SALESIAN

Ya Santo Yohanes Bosco, engkau telah mendirikan Kongregasi Salesian Don Bosco untuk melanjutkan dan memperluas panggialan dan perutusanmu kepada kaum muda dan kaum papa miskin. Dengan yakin atas cinta kasih kebapaanmu, kami berani memohon kepadamu untuk mendoakan semua anggota Salesian di Vice Provinsi Indonesia ini. Dengan didorong oleh teladan hidupmu dan dijiwai oleh semangat hidupmu, semoga kami tetap setia pada kekudusan hidup bakti kami dan bertekun dalam memenuhi perutusan kami.

Semoga dengan perantaraanmu ya Santo Yohanes Bosco, Allah dapat menganugerahi kami dan rekan-rekan kaum awam yang sedang berkarya bersama kami, rahmat-rahmat yang kami butuhkan [jeda], agar kami dapat membantu, mendampingi dan membimbing kaum muda dalam gaya dan semangat Salesian yang telah Engkau percayakan kepada kami.

Bapa Kami
Salam Maria
Kemuliaan

Lagu untuk menghormati Santo Yohanes Bosco

Seruan Penutup

P. Santo Yohanes Bosco dan Bunda Maria Penolong Umat Kristiani,
U: Doakanlah kami

P. Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani dan memberkati kita dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus turun dan tinggal bersama kita semua
U. Amen.

P. Marilah memuji Tuhan.
U. Sukur kepada Allah

HARI KEENAM (27 JANUARI)

TEMA: PARA SUSTER SALESIAN, KOOPERATOR SALESIAN ANGGOTA KELUARGA BESAR SALESIAN LAINNYA

Ya santo Yohanes Bosco, Engkau telah mendirikan Tarekat Suster Putri-Putri Maria Penolong Umat Kristiani, Asosiasi Kooperator Salesian, benih yang menjadi cikal bakal dari Keluarga besar Salesian di seluruh dunia, untuk memastikan partisipasi seluas mungkin dalam karya amal kasihmu bagi segenap kaum muda.

Doakanlah ya Santo Yohanes Bosco para suster Salesian dan seluruh keluarga besar Salesian. Semoga teladan hidupmu menginspirasi mereka semua dan bersatu dalam semangat hidupmu. Semoga mereka juga berbagi dengan murah hati dan penuh kesetiaan dalam menjalani perutusan Salesian, dengan tetap bersemangat dalam mewujudnyatakan semua pelayanan dalam bidang pendidikan dan cinta kasih pastoral.

Semoga dengan perantaraanmu ya Santo Yohanes Bosco, Allah dapat menganugerahi kami dan rekan-rekan kaum awam yang sedang berkarya bersama kami, rahmat-rahmat yang kami butuhkan [jeda], agar kami dapat bekerja sama dengan bijak dalam perutusan bersama kami untuk mendampingi dan mendidik kaum muda saat ini.

Bapa Kami
Salam Maria
Kemuliaan

Lagu untuk menghormati Santo Yohanes Bosco

Seruan Penutup

P. Santo Yohanes Bosco dan Bunda Maria Penolong Umat Kristiani,
U: Doakanlah kami

P. Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani dan memberkati kita dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus turun dan tinggal bersama kita semua
U. Amen.

P. Marilah memuji Tuhan.
U. Sukur kepada Allah

HARI KETUJUH (28 JANUARI)

TEMA: PARA MISIONARIS SALESIAN

Ya Santo Yohanes Bosco, dalam cinta dan komitmenmu kepada semua anak-anak Tuhan yang tersebar di mana-mana, engkau mengurus anak-anakmu sampai ke ujung dunia yakni ke negeri-negeri yang paling jauh dengan menjanjikan hidup kekal, yaitu untuk mengenal Tuhan dan kerahiman kasih-Nya melalui terang Injil.

Doakanlah para misionaris kami, dalam hal ini para imam, bruder, suster dan para relawan awam, dan doakan kami juga: yang diilhami oleh teladan hidup dan bersatu dalam semangatmu. Semoga semua karya belas kasih jasmani dan rohani kami dapat membawa saudara dan saudari baru untuk besatu dalam satu tubuh yakni Tubuh Kristus.

Semoga dengan perantaraanmu ya Santo Yohanes Bosco, Allah dapat menganugerahi kami dan rekan-rekan kaum awam yang sedang berkarya bersama kami, rahmat-rahmat yang kami butuhkan [jeda], kami dapat mendampingi kaum muda yang bukan pengikut Kristus untuk mengenal dan mengasihi Kristus.

Bapa Kami
Salam Maria
Kemuliaan

Lagu untuk menghormati Santo Bosco

Seruan Penutup

P. Santo Yohanes Bosco dan Bunda Maria Penolong Umat Kristiani,
U: Doakanlah kami

P. Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani dan memberkati kita dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus turun dan tinggal bersama kita semua
U. Amen.

P. Marilah memuji Tuhan.
U. Sukur kepada Allah

HARI KEDELAPAN (29 JANUARI)

TEMA: MENGASIHI DAN MEMPERTAHANKAN KEMURNIAN HIDUP

Ya Santo Yohanes Bosco, engkau mengajarkan bahwa kebajikan kemurnian memiliki tempat yang istimewa dalam pendidikan dan pelayanan pastoralmu. Engkau melakukan segalanya demi memelihara dan menumbuhkan cinta akan kemurnian hati orang dewasa dan orang muda.

Doakanlah kami anak-anak rohanimu ya Santo Yohanes Bosco supaya teladan hidupmu tetap menginspirasi kami. Semoga kami melindungi dan menjaga kemurnian hati, pikiran, dan tubuh kami. Semoga kami menjadi seniman dalam budaya kehidupan yang secara efektif melindungi kaum muda dari penyimpangan seksual, kebingungan, dan kekerasan yang meluas.

Semoga dengan perantaraanmu ya Santo Yohanes Bosco, Allah dapat menganugerahi kami dan rekan-rekan kaum awam yang sedang berkarya bersama kami, rahmat-rahmat yang kami butuhkan [jeda], agar kami dapat melindungi kemurnian kaum muda dan memberdayakan mereka untuk mencintai kemurnian saat mereka dewasa dalam kepenuhan status mereka di dalam Kristus.

Bapa Kami
Salam Maria
Kemuliaan

Lagu untuk menghormati Don Bosco

Seruan Penutup

P. Santo Yohanes Bosco dan Bunda Maria Penolong Umat Kristiani,
U: Doakanlah kami

P. Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani dan memberkati kita dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus turun dan tinggal bersama kita semua
U. Amen.

P. Marilah memuji Tuhan.
U. Sukur kepada Allah

HARI KESEMBILAN (30 JANUARI)

TEMA: KELUARGA, PARA SAHABAT DAN ORANG-ORANG YANG SANGAT MEMBUTUHKAN

Ya Santo Yohanes Bosco, engkau selalu penuh kasih sayang terhadap semua orang yang menderita penyakit, kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan dan keterasingan, terutama kaum muda dan mereka yang miskin. Berdoalah untuk semua orang yang membutuhkan, dan juga bagi kami, agar berkat Tuhan dan perlindungan Bunda Maria, Penolong Umat Kristiani dapat membawa kesembuhan, kekuatan dan kenyamanan bagi semua orang.

Doakanlah keluarga kami, dan terutama bagi kaum muda, agar mereka tetap luput dari semua bahaya dan bertumbuh setiap hari dalam rahmat Tuhan. Jadilah perantara atas doa-doa kami sepanjang hidup ini, hingga saat kematian menjemput kamu, semoga kami dapat menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan selama-lamannya di surga. Amin.

Semoga dengan perantaraanmu ya Santo Yohanes Bosco, Allah dapat menganugerahi kami dan rekan-rekan kaum awam yang sedang berkarya bersama kami, rahmat-rahmat yang kami butuhkan [jeda], agar kami dapat memberdayakan orang-orang muda untuk mencintai dan melayani Kristus dalam diri saudara-saudari yang paling hina: keluarga, para sahabat, dan mereka semua yang paling membutuhkan.

Bapa Kami
Salam Maria
Kemuliaan

Lagu untuk menghormati Santo Yohanes Bosco

Seruan Penutup

P. Santo Yohanes Bosco dan Bunda Maria Penolong Umat Kristiani,
U: Doakanlah kami

P. Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani dan memberkati kita dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus turun dan tinggal bersama kita semua
U. Amen.

P. Marilah memuji Tuhan.
U. Sukur kepada Allah

***
PJ-SDB

Tersedia pula versi PDF yang dapat Anda unduh

Please Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *