Our Team

STATISTIK KELUARGA SALESIAN

Ketika Don Bosco meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1888, ia meninggalkan 773 SDB dan 393 FMA. Semasa hidupnya, Don Bosco mendirikan 3 organisasi yakni, Serikat Salesian Don Bosco pada tanggal 18 Desember 1859, dilanjutkan dengan Putra-Putri Maria Penolong Umat Kristiani pada tanggal 5 agustus 1872, dan yang terakhir Koperator Salesian pada tanggal 9 May 1876

Pada tanggal 31 desember 2008, Serikat SDB sedunia berjumlah 16.092 orang Salesian di 129 negara, sedangkan jumlah FMA adalah 14.324 suster di 89 negara. Jumlah ini membuat Seriakt SDB dan FMA menjadi lembaga hidup bakti kedua terbesar di dunia setelah Serikat Jesus (SJ) dan Puteri Kasih.

Jumlah di atas tidak termasuk Koperator Salesian yang memiliki sekitar 24.000 orang. Selain itu, Keluarga Salesian kini mempunyai 26 oraganisasi yang didirikan oleh murid-muridnya seperti Michael Rua dan Philip Rinaldi dan para penerusnya.

Please Share: